- Stawki za czynności tłumacza przysięgłego -

 

Rodzaj czynności
Tłumaczenie pisemne Письмовий завірений переклад 30 zł / strona*

 

Tłumaczenie ustne
Усний завірений переклад 149,99 zł / godzina

Dokumenty standardowe

Akty stanu cywilnego

Акти цивільного стану (ЗАГС/РАЦС)

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany nazwiska

Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, свідоцтво про зміну прізвища 50 zł / sztuka

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Документи про освіту

Dyplom o wykształceniu wyższym;

Świadectwo o wykształceniu średnim;

Klauzula apostille (w cenie).

Диплом про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра);

Свідоцтво (атестат) про середню освіту;

Апостиль (без додаткових коштів). 

 50 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do dyplomu o wykształceniu wyższym Додаток до дипому про вищу освіту   100 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do świadectwa o wykształceniu średnim Додаток до атестату про середню освіту 80 zł / sztuka

Zaświadczenia medyczne

Медична довідка

Zaświadczenie medyczne (jednostronicowe) Медична довідка (1 сторінка)  50 zł / sztuka
Zaświadczenie medyczne (dwustronicowe) Медична довідка (2 сторінки)  100 zł / sztuka

Довідки

Довідка про доходи / про заробітну плату  50 zł / sztuka
Відомості з (інформаційного фонду) Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків  50 zł / sztuka
Довідка про склад сім'ї 50 zł / sztuka
Довідка про прописку 50 zł / sztuka
Трудова книжка 30 zł / strona

Договір страхування

 Договір страхування подорожуючих за кордоном 100 zł / sztuka**

Prawo jazdy

Посвідченя водія

 
Prawo jazdy  Посвідченя водія 50 zł / sztuka
Посвідчення тракториста 50 zł / sztuka

*1 strona tłumaczenia poświadczonego = 1125 znaków / 1 сторінка присяжного перекладу = 1125 знаків; | **dotyczy polisy bez OWU / ціна за основну частну страхування без загальної частини;

Stawki netto, należy doliczyć VAT 23% / ціни нетто, до цін необхідно дорахувати 23 % ПДВ. | Minimalna wartość zamówienia pisemnego 50 zł netto, ustnego - 2 godziny.


Stawki za dokonanie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15) zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.