Присяжний перекладач української та польської мов

Офіційне державне завірення перекладів по всій Польщі


- Stawki za czynności tłumacza przysięgłego -

 

Rodzaj czynności
Tłumaczenie poświadczone pisemne Письмовий завірений переклад 30 zł / strona*

 

Tłumaczenie poświadczone ustne
Усний завірений переклад 100 zł / godzina

Czynności tłumacza przysięgłego w USC, u notariusza, w sądzie w postępowaniu innym niż karnym

Дії присяжного перекладача в нотаріальній конторі, суді, відділі реєстрації актів цивільного стану 300 zł / stawiennictwo**

Czynności tłumacza przysięgłego w postępowaniu karnym

Дії присяжного перекладача в кримінальному провадженні

stawki urzędowe,

Płatnikiem jest skarb państwa

Dokumenty standardowe

Akty stanu cywilnego

Акти цивільного стану (ЗАГС/РАЦС)

Akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany nazwiska

Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, свідоцтво про зміну прізвища 50 zł / sztuka

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Документи про освіту

Dyplom o wykształceniu wyższym;

Świadectwo o wykształceniu średnim;

Klauzula apostille (w cenie).

Диплом про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра);

Свідоцтво (атестат) про середню освіту;

Апостиль (без додаткових коштів). 

 50 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do dyplomu o wykształceniu wyższym Додаток до диплому про вищу освіту   100 zł / sztuka
Suplement (dodatek) do świadectwa o wykształceniu średnim Додаток до атестату про середню освіту 80 zł / sztuka

Zaświadczenia medyczne

Медична довідка

Zaświadczenie medyczne (jednostronicowe) Медична довідка (1 сторінка)  50 zł / sztuka
Zaświadczenie medyczne (dwustronicowe) Медична довідка (2 сторінки)  100 zł / sztuka

Довідки

Довідка про доходи / про заробітну плату  50 zł / sztuka
 Відомості з (інформаційного фонду) Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків  50 zł / sztuka
 Довідка про склад сім'ї 50 zł / sztuka
Довідка про прописку 50 zł / sztuka
Трудова книжка 30 zł / strona

Договір страхування

 Договір страхування подорожуючих за кордоном 100 zł / sztuka**

Prawo jazdy

Посвідчення водія

 
Prawo jazdy Посвідчення водія 50 zł / sztuka
  Посвідчення тракториста 50 zł / sztuka

Ceny przykładowe. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego.

*1 strona tłumaczenia poświadczonego = 1125 znaków ze spacjami / 1 сторінка присяжного перекладу = 1125 знаків;

** stawiennictwo do 1 godziny, każda następna godzina 100 zł netto

***dotyczy polisy bez OWU / ціна за основну частину страхування без загальної частини;

Stawki netto, należy doliczyć VAT 23% / ціни нетто, до цін необхідно дорахувати 23 % ПДВ.

Minimalna wartość zamówienia pisemnego 50 zł netto, ustnego - 300 zł netto.

Cena tłumaczenia zwykłego dotyczy tekstu niespecjalistycznego w pliku edytowalnym, tekst branżowy wyceniany indywidualnie (dopłata wynosi 25-100%),


Stawki za dokonanie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15) zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.