Kancelaria tłumacza przysięgłego

języka Ukraińskiego

Vadym Rekel

Numer wpisu TP/27/17 

Łódź, Warszawa, Kraków, Kielce, Opole - cała Polska

 

 

Kontakt dla osób fizycznych i prawnych:

Wycena i tłumaczenie ze skanu i SMS, Tel. 886 811 639, 735 753 383 | WycenaTlumaczenia@gmail.com 

Kontakt w sprawie czynności tłumacza przysięgłego na żądanie sądu, prokuratora, Policji, administracji publicznej (art. 15):

Tel. 883 04 04 83, gdy nie odbieram, proszę o SMS lub maila.

WycenaTlumaczenia@gmail.com

 

Zakres czynności tłumacza przysięgłego

 

Tłumaczenia ustne (symultaniczne, konsekutywne, a vista):

 • Czynności tłumacza przysięgłego w sądzie, prokuraturze, Policji, administracji publicznej,
 • Czynności tłumacza przysięgłego przy czynnościach notarialnych.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione Ukraiński:

 • tłumaczenia pisemne uwierzytelnione / poświadczone dla wymiaru sprawiedliwościowi (sądy, Policja, prokuratura, administracja publiczna);
 • tłumaczenia pisemne uwierzytelnione dla klientów prywatnych i firm;
 • sporządzenie poświadczonych odpisów / kopii pism w języku ukraińskim (uwierzytelniony odpis jest dokumentem urzędowym i może być używany na równi z oryginałem).

Tłumaczenia e-poświadczone podpisem elektronicznym:

 • Poświadczenie tłumaczenia pisemnego podpisem elektronicznym (plik z tłumaczeniem zostanie wysłany na e-mail).

Wszystkie typy dokumentów:

 • dokumenty, świadectwa, suplementy oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia studiów w Polsce;
 • dokumenty wymagane do stypendium, na potrzeby ZUS etc.;
 • dokumenty wymagane dla otrzymania karty pobytu stałego i czasowego;
 • dokumenty na kartę polaka,
 • dokumenty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zmiany nazwiska etc.)
 • pisma sądowe, wyroki, postanowienia, decyzje, akty notarialne, upoważnienia etc.

 


Oddział w Łodzi (Parking dla klientów na czas  dokonania czynności tłumacza przysięgłego, proszę o telefon, brama wjazdowa otwierana na pilota)

Wycena i tłumaczenie na podstawie skanu i SMS.

 

Oddział w Krakowie


- O mnie -

 • Aktywny zawodowo tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/27/17,
 • Aktualne uprawnienia do informacji niejawnych o klauzuli tajności zastrzeżone,
 • Zawodowy Lobbysta, numer wpisu 00385, imienna aktualna przepustka do Sejmu RP,
 • Agent celny wpisany na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, numer wpisu 013835.
 • Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych przy sądzie okręgowym w Krakowie i Łodzi,
 • Prezes Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Smart, redaktor naczelny,
 • mgr międzynarodowych stosunków ekonomicznych, tłumacz - 2005,
 • Audytor wewnętrzny ds. BHP.

ul. Lubicz 17 A, lok. 43, Kraków

Kontakt

WycenaTlumaczenia@gmail.com 

 1. ul. Lutomierska 162, lok. 17, Łódź; (w Łodzi odbiór codziennie w godz. 17.30-19.00, w sobotę po przednim uzgodnieniu telefonicznym)
 2. ul. Lubicz 17A lok. 43, Kraków. (w Krakowie odbiór codziennie w godz. 8.00-18.00, w sobotę po przednim uzgodnieniu telefonicznym)

Tel. 886-811-639,    735-753-383 dostarczanie i odbiór dokumentów w Krakowie (kontakt dla osób prywatnych).

Tel. 883 04 04 83  - tłumacz przysięgły ukraiński bezpośrednio (kontakt wyłącznie dla sądów, prokuratury, Policji, administracji publicznej).

Wystawiam faktury VAT i paragony fiskalne.

Wycena i tłumaczenie ze skanu lub SMS. Wystarczy oryginały okazać przy odbiorze.


 

słowa kluczowe: tłumacz przysięgły ukraiński łódź, ukraińskiego Pabianice, Piotrków trybunalski, Skierniewice, Częstochowa, Kielce, Warszawa; tłumaczenia ustne przysięgłe ukraińskiego: symultaniczne i konsekutywne.